Tfahot logoM&A logo
מכרזים ממשלתיים
מכרזים ממשלתיים
ייעוץ עיסקי
ייעוץ עיסקי
אג
אג"ח ממשלתי
רגולציה
רגולציה
עסקאות אחרונות
ארקו החזקות בע"מ
138,337,000 ₪
6/23/2016
ארקו החזקות בע"מ

הנפקה לציבור של אג"ח

הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ
580,000,000 ₪
6/23/2016
הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ

הנפקה לציבור של אג"ח

דקסיה ישראל הנפקות בע"מ
369,480,000 ₪
6/2/2016
דקסיה ישראל הנפקות בע"מ

הנפקה לציבור של ניירות ערך מסחריים

עסקאות נוספות >
הקודם עסקאות אחרונות הבא
224,249,000 ₪
הנפקה לציבור של אגרות חוב