נגישות
  • ניווט מקלדת
  • צבעוניות חד-גוונית
  • צבעוניות הפוך
  • A-A-A

עבודות המחקר שלנו

ארכיון עבודות המחקר

שם החברהאנליסטתאריך העבודהאירועהעבודה
חוברת אנליזה וסיקור תקשורתי 2018-2019
מנועי בית שמשערן יעקובי21/11/2018תחילת סיקורלצפייה בקובץ
מנרב אחזקותאביטל איגנר08/11/2018תחילת סיקורלצפייה בקובץ
המ-לטערן יעקובי19/08/2018תגובה לדוחותלצפייה בקובץ
רמי לוילילך גראוס05/09/2018עדכון מודללצפייה בקובץ
ארקולילך גראוס16/09/2018עדכון מודללצפייה בקובץ
בזקערן יעקובי03/09/2018עדכון מזווית קצת אחרתלצפייה בקובץ
גזית גלובאביטל איגנר09/08/2018תחילת סיקורלצפייה בקובץ
גולד בונדלילך גראוס25/07/2018תחילת סיקורלצפייה בקובץ
רבוע כחול נדל"ןאביטל איגנר24/07/2018תחילת סיקורלצפייה בקובץ
סאמיטאביטל איגנר18/07/2018עדכון מודל
דסק"שערן יעקובי16/07/2018עדכון מודללצפייה בקובץ
אקסלנזערן יעקובי וזאב ז"ק11/07/2018תחילת סיקורלצפייה בקובץ
דור אלוןלילך גראוס04/06/2018תחילת סיקורלצפייה בקובץ
כלל ביוטכנולוגיהערן יעקובי23/05/2018רעיון השקעהלצפייה בקובץ
אנרגיות מתחדשותאלון סלע09/05/2018עדכון מודליםלצפייה בקובץ
נדל"ן מניב אביטל איגנר07/05/2018סיכום 2017לצפייה בקובץ
קמעונאיות המזוןלילך גראוס30/04/2018עדכון מודליםלצפייה בקובץ
נאוויטסאלון סלע29/03/2018תגובה קצרה לדו"חות
חילןאלון סלע21/03/2018תגובה לדו"חות Q4לצפייה בקובץ
נייר חדרהערן יעקובי21/03/2018עדכון תחזיות ומודללצפייה בקובץ
המ-לטערן יעקובי18/03/2018תגובה ועדכון מודללצפייה בקובץ
ארקולילך גראוס04/03/2018עדכון שווי הוגןלצפייה בקובץ
דסק"שערן יעקובי23/01/2018תחילת סיקורלצפייה בקובץ
נאוויטס פטרוליוםאלון סלע21/01/2018תחילת סיקורלצפייה בקובץ
סומוטוערן יעקובי16/01/2018תגובה לפרסום המקדים Q4לצפייה בקובץ
סאמיטאביטל איגנר03/01/2018תחילת סיקורלצפייה בקובץ
מישוריםאביטל איגנר28/11/2017תגובה לדוחות Q3לצפייה בקובץ
אנרג'יקסאלון סלע21/11/2017תגובה לדוחות Q3לצפייה בקובץ
אמותאביטל איגנר21/11/2017תגובה לדוחות Q3לצפייה בקובץ
המ-לטערן יעקובי21/11/2017עדכון שווי הוגןלצפייה בקובץ
חילןאלון סלע20/11/2017תגובה לדוחות Q3לצפייה בקובץ
ביג אביטל איגנר19/11/2017תגובה לדו"חות Q3לצפייה בקובץ
מבני תעשיהאביטל איגנר15/11/2017תחילת סיקורלצפייה בקובץ
מליסרוןאביטל איגנר14/11/2017תגובה לדו"חות Q3לצפייה בקובץ
נייר חדרהערן יעקובי07/11/2017תגובה לדו"חות Q3לצפייה בקובץ
אנלייטאלון סלע25/09/2017עדכון התפתחויות אחרונותלצפייה בקובץ
סינאלערן יעקובי18/09/2017רעיון להשקעהלצפייה בקובץ
חנן מוראביטל ואלון10/09/2017רעיון להשקעהלצפייה בקובץ
קמעונאיות המזוןמאיה גרינוולד05/09/2017תגובה לדו"חות Q2לצפייה בקובץ
המ-לטערן ומאיה04/09/2017תחילת סיקורלצפייה בקובץ
פרטנרערן יעקובי27/08/2017תגובה לדו"חות Q2לצפייה בקובץ
סומוטוערן יעקובי23/08/2017תגובה לדו"חות Q2לצפייה בקובץ
ויקטורימאיה גרינוולד22/08/2017תגובה לדו"חות Q2לצפייה בקובץ
כנפייםמאיה גרינוולד22/08/2017תגובה לדו"חות Q2 לצפייה בקובץ
ביג אביטל איגנר21/08/2017תגובה לדו"חות Q2לצפייה בקובץ
חילןאלון סלע20/08/2017תגובה לדו"חות Q2לצפייה בקובץ
קבוצת עזריאליאביטל איגנר17/08/2017תגובה לדו"חות Q2לצפייה בקובץ
ריט 1 אביטל איגנר16/08/2017תגובה לדו"חות Q2לצפייה בקובץ
אנרג'יקסאלון סלע13/08/2017תגובה לדו"חות Q2לצפייה בקובץ
אמותאביטל איגנר10/08/2017תגובה לדו"חות Q2לצפייה בקובץ
נייר חדרהמאיה גרינוולד07/08/2017תגובה לדו"חות Q2לצפייה בקובץ
סלקוםערן יעקובי06/08/2017תגובה לדו"חות Q2לצפייה בקובץ
גב יםאביטל איגנר30/07/2017תחילת סיקורלצפייה בקובץ
אפקון החזקותאלון סלע17/07/2017תחילת סיקורלצפייה בקובץ
אפליקציותערן יעקובי29/06/2017תחזיות כלכלת האפליקציותלצפייה בקובץ
אג"ח ירוקאלון סלע20/06/2017מגמות באנרגיות המתחדשות
נדל"ן מניבאביטל איגנר19/06/2017התייחסות לשווייםלצפייה בקובץ
שיכון ובינויאביטל איגנר12/06/2017עדכון מודללצפייה בקובץ
אנלייטאלון סלע08/06/2017תגובה לדוחות Q1לצפייה בקובץ
רמי לוימאיה גרינוולד01/06/2017תגובה לתוצאות Q1לצפייה בקובץ
חילןאלון סלע28/05/2017תגובה לדוחות Q1לצפייה בקובץ
שופרסל מאיה גרינוולד24/05/2017תגובה לדו"חות Q1
טלדוראלון סלע24/05/2017תגובה לדוחות Q1לצפייה בקובץ
ויקטורימאיה גרינוולד23/05/2017תגובה לתוצאות Q1
פרטנרערן יעקובי22/05/2017תגובה לדו"חות Q1לצפייה בקובץ
אנרג'יקסאלון סלע21/05/2017תגובה לדו"חות Q1לצפייה בקובץ
מליסרון אביטל איגנר17/05/2017תגובה לדו"חות
אמותאביטל איגנר17/05/2017תגובה לדו"חות
סומוטוערן יעקובי17/05/2017תגובה לדו"חותלצפייה בקובץ
נייר חדרהמאיה גרינוולד15/05/2017תגובה לדו"חותלצפייה בקובץ
שוק התקשורתערן יעקובי11/05/2017רוחות מלחמהלצפייה בקובץ
מטומיערן יעקובי אלון סלע08/05/2017תגובה לתכנית הרה-ארגוןלצפייה בקובץ
סומוטוערן יעקובי07/05/2017בעקבות דוחות פריוןלצפייה בקובץ
נדל"ן מניבאביטל איגנר03/05/2017מבט לשנת 2017לצפייה בקובץ
קמעונאיות המזוןמאיה גרינוולד24/04/2017תחזיות לשנת 2017לצפייה בקובץ
חילןאלון סלע19/03/2017תגובה לדו"חות העלאת שווילצפייה בקובץ
כנפייםמאיה גרינוולד02/04/2017עדכון מודל והערכת שווילצפייה בקובץ
טלדוראלון סלע23/03/2017תגובה לדו"חות 2016לצפייה בקובץ
אנלייטאלון סלע21/03/2017אנלייט - תחילת סיקורלצפייה בקובץ
סומוטוערן יעקובי14/03/2017תגובה לדו"חות 2016לצפייה בקובץ
אנרג'יקסאלון סלע07/03/2017תגובה לדו"חות Q4לצפייה בקובץ
תדיראן הולדינגסערן יעקובי07/03/2017תגובה לדו"חות 2016לצפייה בקובץ
שופרסלמאיה גרינוולד22/02/2017תגובה לדו"חות Q4לצפייה בקובץ
ריט 1אביטל איגנר19/02/2017תחילת סיקורלצפייה בקובץ
נייר חדרהמאיה גרינוולד15/02/2017תחילת סיקורלצפייה בקובץ
סומוטוערן יעקובי16/01/2017תחילת סיקורלצפייה בקובץ
מישוריםאביטל איגנר08/01/2017תחילת סיקורלצפייה בקובץ
סקיילייןאביטל איגנר27/12/2016תחילת סיקורלצפייה בקובץ
אנרג'יקסאלון סלע21/12/2016תחילת סיקורלצפייה בקובץ
ארקומאיה גרינוולד08/12/2016עדכון מודל, תגובה לדוחות Q3לצפייה בקובץ
שיכון ובינוי אביטל איגנר06/12/2016תגובה לדו"חות ועדכון שווי הוגןלצפייה בקובץ
טלדוראלון סלע04/12/2016תגובה לדו"חות ועדכון שווי הוגןלצפייה בקובץ
כנפייםמאיה גרינוולד01/12/2016תגובה לדו"חות Q3 ועדכון שווי הוגן לצפייה בקובץ
ביגאביטל איגנר01/12/2016תגובה לדו"חות Q3 ועדכון שווי הוגן לצפייה בקובץ
רמי לוימאיה גרינוולד28/11/2016תגובה לדו"חות Q3 ועדכון שווי הוגן לצפייה בקובץ
ויקטורימאיה גרינוולד27/11/2016תגובה לדו"חות ועדכון שווי הוגןלצפייה בקובץ
עזריאליאביטל איגנר23/11/2016תגובה לדו"חות לצפייה בקובץ
תדיראןערן יעקובי20/11/2016 תגובה לדו"חותלצפייה בקובץ
שופרסלמאיה גרינוולד15/11/2016תגובה לדו"חות והעלאת שווי הוגןלצפייה בקובץ
מטומי ערן יעקובי ואלון סלע22/09/2016תגובה לדו"חות H1לצפייה בקובץ
טלדוראלון סלע21/09/2016תחילת סיקורלצפייה בקובץ
מליסרון אביטל איגנר19/09/2016תחילת סיקורלצפייה בקובץ
ביג ועזיראליאביטל איגנר28/08/2016תגובה לתוצאות Q2לצפייה בקובץ
רמי לוימאיה גרינוולד28/08/2016תגובה לתוצאות Q2לצפייה בקובץ
חילןאלון סלע24/07/2016תחילת סיקורלצפייה בקובץ
שיכון ובינויאביטל איגנר24/07/2016תחילת סיקורלצפייה בקובץ
מטומיאלון סלע12/07/2016תחילת סיקורלצפייה בקובץ
שופרסלמאיה גרינוולד16/05/2016תגובה לתוצאות Q1לצפייה בקובץ
תדיראן הולדינגסערן יעקבי05/05/2016תגובה לדוחות רבעונייםלצפייה בקובץ
שוק התקשורתערן יעקבי23/12/2015תחזית שנתיתלצפייה בקובץ
ביג מרכזי קניותאביטל איגנר11/01/2016תחילת סיקורלצפייה בקובץ
תדיראן הולדינגסערן יעקבי10/03/2016עדכון בעקבות דו"ח שנתילצפייה בקובץ
רשתות קמעונאות המזוןמאיה גרינוולד11/04/2016סקירה ענפיתלצפייה בקובץ
כנפייםמאיה גרינוולד04/04/2016עדכון בעקבות דו"ח שנתילצפייה בקובץ
אלומייאביטל איגנר14/10/2015תחילת סיקורלצפייה בקובץ
כנפייםמאיה גרינוולד18/10/2015תחילת סיקורלצפייה בקובץ
סלקוםערן יעקבי21/10/2015חידוש סיקור ועסקת גולןלצפייה בקובץ