נגישות
  • ניווט מקלדת
  • צבעוניות חד-גוונית
  • צבעוניות הפוך
  • A-A-A

הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה

כל בעל עסק בישראל מחויב על פי חוק להגיש דו"ח שנתי מסודר על פעילותו העסקית הכוללת - דו"ח זה נועד לאפשר לפקידי רשויות המס לבדוק אם הנישום חייב במס נוסף או יכול לקבל החזרי מס בשל תשלום מקדמות יתר לאורך שנת הפעילות.

אי הגשת דו"ח שנתי מהווה עבירה פלילית שבגינה ניתן להיקנס ואף להיות חשופים לתביעה שעלולה אף להסתיים במאסר. בנוסף, יכול פקיד השומה לקבוע מס על פי מיטב שיפוטו ולרוב מס זה גבוה מהנדרש. אי הגשה יכולה, איפה, לגרור הסתבכות מיותרת וכדאי להקפיד על כך. צריך לציין כי גם בעלי שליטה בחברות (אנשים המחזיקים 10% ויותר במניות חברה) נדרשים  להגיש דו"חות שנתיים על פי חוק.

אז מה צריך לעשות בפועל?

א. את הדו"ח ניתן להגיש על טופס 1301 ויש לצרף אליו נספחים שונים כמו חשבוניות שהונפקו, קבלות על הוצאות, טפסי 106 על הכנסות משכר עבודה שנתי, תשלומים עבור הפרשות סוציאליות ועוד.
ב.  יש חשיבות רבה לצירוף כל ההוצאות מאחר והן מתקזזות מההכנסות ומקטינות, בסופו של דבר, את המס שאמור להיות משולם. הוצאות חשובות שנוטים לשכוח הם הפרשות פיננסיות כמו קופות גמל, תשלומים מוכרים עבור ביטוחי חיים וכדומה.
ג. יש לחתום על הטפסים ולמסור אותם. ניתן לקבל את חישוב המס לאחר הגשתו והוא מתבסס על הנתונים שהוזנו ואינו כולל ריבית והצמדה ותשלומים ששולמו על חשבון שנת המס.
ד. את  הדו"ח יש להגיש עד סוף אפריל בשנה שלאחר תום שנת המס, אבל לעסקים מסוימים ניתן לקבל ארכה לאחר הגשת בקשה מנומקת לרשות  המיסים.
ה. לאחר בדיקת פקיד השומה תיקבע השומה הסופית. רשות המיסים מנפיקה דו"חות תשלום אותם ניתן לשלם באמצעים שונים.

נישום יכול לערוך דו"ח שנתי בכוחות עצמו או להיעזר בשירותיהם של אנשי מקצוע כמו מנהלי ורואי חשבון אשר יכולים לסייע לאורך כל ההליך ואף להעניק ייעוץ מס מתאים בהתאם לאופי הפיננסי של העוסק /ואו החברה. ניתן להגיש את הדו"חות בצורה מקוונת ישירות באתר רשות המסים או באמצעות טפסים המוגשים ידנית לפקיד השומה - הדבר תלוי בסוג העסק ובאלמנטים אחרים נוספים.

נישום אשר מיוצג על ידי רואה חשבון או מנהל חשבונות מטעמו יכול לספק להם את כל המסמכים הנדרשים והם יעשו את עבודת הגשת הדו"ח עבורו בצורה מסודרת. לייצוג שכזה יתרונות רבים:

1. אנשי מקצוע אלו מכירים היטב את לשון החוק ואת הנהלים הרלוונטיים הקיימים.
2. הם יכולים לייעץ ולספק עצות מועילות שעשויות להביא לתשלום מס מופחת כך לדוגמא: צירוף מסמכים המעידים על הפסדי הון בבורסה, הפקדות לפנסיה, תרומות, טופסי פחת עבור רכוש שנרכש ועוד.
3. כל הטיפול הנ"ל שנעשה על ידי מקצוענים יביא לשקט נפשי מרבי עבור הנישום. כאשר גם מדובר על ייצוג ארוך ומוסדר לאורך שנים, הרי כל ההיסטוריה הקודמת קיימת ולא תהיינה הפתעות מיותרות בעתיד.