נגישות
  • ניווט מקלדת
  • צבעוניות חד-גוונית
  • צבעוניות הפוך
  • A-A-A

הכלכלה בעת מלחמה

הסוגיה של השפעת נזקי מלחמה על שוק ההון מעמידה לא אחת משקיעים מצליחים בפני דילמה וסוגיה לא פשוטה לגבי ההתנהלות העתידית. בחינה מדויקת של היסטוריית המלחמות של שני העשורים האחרונים מציבה את הנתונים ומביאה למסקנה הפשוטה, כי ההשפעה היא מוגבלת וחולפת תוך פרק זמן קצר.

משקיעים רבים נכנסים למתח בעקבות אירועים ביטחוניים שלהערכתם יפגעו בהשקעות שלהם, אילו חוששים מפני ברית משקיעים זרים מהשוק הישראלי ובחינה מדוקדקת של ההיסטוריה ביטחונית של שני העשורים האחרונים בישראל מוכיחה כי לא בהכרח מצב בטחוני פגע במצב הכלכלי ובהשקעות הכלכליות, ההשקעות או לחילופין הבריחה מהן לא הושפעו באופן ישיר מהמבצעים הצבאיים או המלחמות.

להלן פירוט קצר של אירועים והשפעתם על הכלכלה.

מלחמת המפרץ שנת 1991 מלחמה בה נפלו טילים במדינת ישראל, למרות שלא היה לה קשר ישר עם הסכסוך בכווית. למרות הנזק הכלכלי בשבועות הראשונים של המלחמה דווקא ברגע שהחלה המלחמה נפלו הטילים בישראל נראתה מגמת התאוששות ומדד תל אביב התחיל לעלות.

האינתיפאדה השנייה שנות ה2000 כללה אירועים ביטחוניים בעלי השפעה תדמיתי ונפשית על האזרחים בישראל ועל העולם כולו. הנזקים היו בירידות שערים וכן בנזקים כלכליים איתן המתמודד השוק הישראלי, נדמה כי בקופה זו הישראלית סבלו מתופעה ממנה סבלו גם הכלכלות המקבילות בעולם.

מלחמת לבנון השנייה, נדמה כי ההתנהלות במהלך המלחמה שמרה על יציבות ותקופה קרצה לאחר סיום המלחמה שוק המניות החילו חזרה לצמוח והכלכלה הישראלית התאוששה.

מבצע עופרת יצוקה נאמדה בנזקים בעלי משמעות לרכוש בצד הישראלי, ירידה משמעותית ניכרת בתחילתו של המבצע כאשר לאחר תקופה קצרה מדד תל אביב התאושש והוביל על פני שווקים בעולם כולו. 

מבצע עמוד ענן 2012 נראה כי גם במהלך המבצע הכלכלה הישראלית לא הושפע מהמצע והשווקים המשיכו בעלייה יציבה במשך המבצע שחובה לציין כי הוא היה קצר משמעותית מהמבצעים האחרים.  

ניתן לעקוב אחרי דפוס התנהגות דומה בכלכלה תחילתו של כל מבצע ניכרת ירידה כקלה שמתאוששת אחרי תקופה קצרה של שיוקם ותופס יציבות מיד אחרי המבצע לאורך זמן.

מיותר לציין כי אירועים מקרו כלכליים כגון והתפוצצות של בועת נדל"ן שנראתה בשנת 2000 בארצות הברית השפיעה בצורה משמעותית ולארוך זמן על כלכלת העולם כולו והן השפיעו באופן ישיר על שוק ההון, ולמרבה הפלא או אולי זו ההתנהלות הכלכלית הנכונה, נזקי מלחמה השפיעו  באופן מינורי ואחרי תקופה קצרה השוק התאושש והבורסה המשיכה לסחור בהצלחה.