נגישות
  • ניווט מקלדת
  • צבעוניות חד-גוונית
  • צבעוניות הפוך
  • A-A-A

הנפקה בדרך של זכויות

ניתן לגייס הון בדרך של הנפקת זכויות לבעלי המניות של החברה, פרטי ההצעה מפורסמים בצורה של תשקיף או דו"ח הצעת מדף. בדרך זו ניתן לגייס הון מבלי לדלל את בעלי המניות הקיימים. החברה מרכיבה יחידת זכות אשר יכולה להיות מורכבת ממניות, ניירות ערך המירים, ו/או אגרות חוב שאותה מקבלים ללא תמורה מחזיקי הניירות המזכים של החברה ביום הקובע ויכולים לבחור האם לממש אותה בבורסה ביום המסחר בזכויות.

תאריכים חשובים בהנפקת זכויות:

"היום הקובע" - היום הקובע את הזכאות להשתתף בהנפקת הזכויות, כפי שיקבע בדו"ח ההצעה / תשקיף.

"יום המסחר אקס זכויות" - היום שבו יסחרו ניירות ערך המזכים ללא זכויות כפי שייקבע בדוח ההצעה ובלבד שיהיה זה יום מסחר.

"יום המסחר בזכויות" - היום שבו יתבצע מסחר בבורסה בזכויות, כפי שייקבע בדו"ח ההצעה ובלבד שיהיה זה יום מסחר.

"ניירות הערך המזכים" - המניות הרגילות הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה וכן ניירות ערך המירים ככל שאלו מקנים זכות להשתתף בזכויות, ככל שיהיו בהון החברה ביום הקובע.

ברוסאריו אנחנו עוזרים לכם לבנות תוכנית עסקית ומלווים אתכם בכל צעד. ברוסאריו אנחנו מציעים מגוון שירותים פיננסיים ואפשרויות השקעה שונות. חשוב לנו שתקבלו ייעוץ עיסקי נכון ומדויק, וחשוב לנו גם כן שתרגישו שזה העסק שלכם והוא בידיים שלכם. ולכן, על כל שאלה והתלבטות, אנחנו ממליצים לכם לפנות אלינו כדי לקבל עזרה, תמיכה, וייעוץ אישי.