נגישות
  • ניווט מקלדת
  • צבעוניות חד-גוונית
  • צבעוניות הפוך
  • A-A-A

דו”ח ההנפקות היומי - מידע למשקיעים פרטיים
יום שבת, 16/12/2017

שלום רב,

לפניך המידע העדכני ביותר לגבי הנעשה בשוק ההנפקות הישראלי המחולק ע"פ תוצאות מכרזים אחרונים ודו"ח ההנפקות על פי מועדי המכרז הציבורי.
כל טבלה מקשרת למסמכים רלוונטיים הזמינים בלחיצת כפתור!
שם ההנפקה – מקשר לדף ההפצה המעודכן ביותר שנשלח מהחתמים
מבנה ההנפקה – מקושר לתשקיף החברה המעודכן במערכת המאי"ה
דרוג – מקשר לדו"ח מעלות/ מדרוג

תוצאות מכרזים אחרונים

ההנפקה
קישור לדף הפצה
שלבתאריך מכרז מוסדיתאריך מכרז ציבורימבנה הנפקה קישור לתשקיףהיקף גיוס שלב מוסדי [באלפי ₪]מחיר/ריבית סגירה במכרז המוסדיהיקף גיוס סופי [באלפי ₪]מחיר/תשואה סופית% הקצאה במחיר סגירה מוסדיים% הקצאה במחיר סגירה ציבור
חברת מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מציבורי13/12/2017

הנפקה לציבור של מניות בדרך של דוח הצעת מדף

2,006 ש"ח620 ש"ח100.00%
אמות השקעות בע"מציבורי11/12/2017

הנפקה לציבור של מניות

213,000 ש"ח2,011 ש"ח100.00%100.00%
חברת השקעות דיסקונט בע"מציבורי11/12/201713/12/2017

הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה)

731,900 ש"ח1,052 ש"ח
כנפיים אחזקות בע"מציבורי12/12/2017

הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה')

דה לסר גרופ לטדציבורי13/12/2017

הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה)

157,000 ש"ח962 ש"ח
פרטנר תקשורת בע"מציבורי07/12/2017

הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מציבורי13/12/2017

הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים (סדרה 47), מסוג CoCo (הון רובד 2) 

675,000 ש"ח1.06%
אדגר השקעות ופיתוח בע"מציבורי10/12/2017

הנפקה לציבור של מניות חדשות

100,000 ש"ח652 ש"ח
חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מציבורי12/12/201714/12/2017

הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)

120,000 ש"ח2.25%
הרץ פרופרטיז גרופ לטדציבורי12/12/201714/12/2017

הנפקה לציבור של אג"ח 

475,000 ש"ח5.55%
גירון פיתוח ובניה בע"מציבורי13/12/2017

הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)

251,215 ש"ח1.90%
ירושלים מימון והנפקות (2005) בע"מציבורי06/12/201710/12/2017

הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)

400,165 ש"ח0.68%508,585 ש"ח0.68%100.00%100.00%
ירושלים מימון והנפקות (2005) בע"מציבורי06/12/201710/12/2017

הנפקה לציבור של סדרה חדשה של כתבי התחייבות נדחים (הון רובד 2) מסוג CoCo

102,600 ש"ח1.9%508,585 ש"ח1.9%100.00%100.00%
חברת קדימהסטם בע"מציבורי11/12/2017

הנפקה לציבור של מניות בדרך של זכויות

פז חברת הנפט בע"מציבורי11/12/201713/12/2017

הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)

400,000 ש"ח1.23%400,070 ש"ח1.23%100.00%100.00%
בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מציבורי06/12/201711/12/2017

הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)

48,400 ש"ח6.15%60,500 ש"ח6.15%100.00%100.00%
הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מציבורי05/12/201713/12/2017

הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של מניות

דו”ח הנפקות על פי מועדי המכרז הציבורי

ההנפקה
קישור לדף הפצה
שלבתאריך מכרז ציבוריהיקף גיוס מתוכן [באלפי ₪]חתמים מוביליםמבנה הנפקה קישור לתשקיףהצמדהמחמתשואה אפקטיביתדירוג אג"ח קישור לדו"חהערות
דה לסר גרופ לטדציבוריאוריון

הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה)

כ - 2.74

A-/Stable

פרטנר תקשורת בע"מציבורילידר, ברק קפיטל, מנורה, אקסלנס, דיסקונט, ענבר

הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה)

שקליכ - 4.3

A+/Stable

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מציבורירוסאריו

הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים (סדרה 47), מסוג CoCo (הון רובד 2) 

מדדכ - 4.9

AA-/Aa3

אדגר השקעות ופיתוח בע"מציבורילאומי, אפסילון, ברק קפיטל, איפקס, לידר, ווליו בייס

הנפקה לציבור של מניות חדשות

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מציבורי14/12/2017איביאי, רוסאריו, איפקס, ברק קפיטל, ענבר, אגוז הנפקות

הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)

שקליכ - 6.07ריבית מקסימום: 2.25% תשואה אפקטיבית מקסימלית: 2.27%

A-/Stable

הרץ פרופרטיז גרופ לטדציבורי14/12/2017אוורסט

הנפקה לציבור של אג"ח 

מדדכ - 4.71ריבית מקסימום במכרז 5.55% תשואה אפקטיבית 5.62%

A2

A

הלמן אלדובי P2P קרן השקעותציבוריסייבל
גירון פיתוח ובניה בע"מציבוריאיביאי, ברק קפיטל, מנורה, ענבר, אגוז הנפקות

הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)

מדדכ - 7.6
פננטפארק פלוטינג רייט קפיטל לימיטדציבורילידר, אקסלנס, ברק קפיטל, ענבר, אגוז הנפקות, סייבל

הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)

דולרכ - 4.6

AA-/Stable

טרם נרשמתם לדו”ח ההנפקות היומי?
הרשמו עכשיו >>
להסרה מרשימת התפוצה
הדו”ח היומי מוגש באדיבות חברת רוסאריו קפיטל
הניוזלטר נשלח פעם ביום, אך מתעדכן באופן קבוע! וניתן לצפות בו תמיד כאן.
למידע נוסף, אנא צרו קשר עם אולגה גייבר / לילך גראוס / נדב רבן בטלפון: 03-6931999
הבהרה

המידע המובא לעיל מבוסס על נתונים שהתקבלו מצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק, אתרים אחרים, החברות המנפיקות/ המציעות ומחברות החיתום השונות ומוצגים כפי שהינם ("As- Is") ועל בסיס מיטב המאמצים בלבד.

מקבל המידע מצהיר כי הינו משקיע ו/או עובד ו/או נציג של משקיע הרשאי להשתתף בהצעות לציבור בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 והתקנות על פיו ובהתאם לסוג ההצעה דהיינו "משקיע מסווג" בהצעה אחידה ו"משקיע מוסדי" בהצעה שאינה אחידה.

רוסאריו קפיטל בע"מ ("החברה") אינה אחראית לטעויות ו/או שגיאות, אם וככל שיתגלו במידע המובא לעיל ולא תישא באחריות כלשהי לכל נזק שיגרם, ישיר ו/או עקיף, כתוצאה מהשימוש במידע המובא לעיל, למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו. מובהר כי המידע עלול שלא לשקף את המידע וההתפתחויות העדכניים ביותר ויתכנו שינויים מידיים ו/או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע על המידע ו/או לשנותו. החברה אינה מתחייבת להפיץ טבלה מעודכנת הכוללת נתונים מעודכנים, לרבות אך לא רק, נוסח תשקיף מעודכן ו/או טיוטת תשקיף נוספת ו/ או תשקיף סופי ודוחות דירוג אג"ח.

המידע המובא לעיל הינו כללי ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ על ידי יועץ השקעות מוסמך, המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש, לצורך ביצוע עסקאות ספציפיות. המשתמש במידע נוטל על עצמו את האחריות לשימוש במידע ומצהיר כי כל שימוש ו/או הסתמכות על המידע יעשה על אחריותו בלבד.

המידע המובא לעיל אינו כולל את כל הנתונים הרלוונטיים למשקיע ואינו מהווה חוות דעת, ייעוץ, המלצה, הצעה לרכישה, אחזקה ו/או מכירה של ניירות ערך כלשהם. החברה מדגישה כי לפעילות בניירות ערך נדרשת מומחיות ומקצועיות מיוחדת, וכי המידע המובא לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ בהשקעות ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים הייחודיים של כל משקיע.

אין לראות במידע המובא לעיל משום התחייבות ו/או הצהרה של החברה בדבר כוונתה לרכוש ניירות ערך, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, באיזו מן ההנפקות של החברות הנזכרות לעיל. מבלי לגרוע מהאמור בפסקה זו, יובהר כי החברה מחזיקה או עשויה להחזיק, לרכוש ו/או למכור בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמה ובין אם בעבור אחרים, בניירות ערך של החברות הנזכרות לעיל.