נגישות
  • ניווט מקלדת
  • צבעוניות חד-גוונית
  • צבעוניות הפוך
  • A-A-A

סקירות Oaklins

01/01/2018

ענף ביטחון ותעופה

להורדת PDF

31/10/2017

ענף אגריטק

להורדת PDF

31/07/2017

ענף הלוגיסטיקה

להורדת PDF

21/04/2016

ענף הקוסמטיקה

להורדת PDF

01/03/2015

תעשיית החלל וההגנה

להורדת PDF

6/1/2014

דוח טכנולוגי - "האינטרנט של הדברים"

להורדת PDF

12/1/2013

מדיה - שרותי מידע

להורדת PDF

9/10/2013

תעשיית מאכלי ים

להורדת PDF

7/31/2013

שרותי HR

להורדת PDF

4/20/2013

תשתיות אנרגיה

להורדת PDF