נגישות
 • ניווט מקלדת
 • צבעוניות חד-גוונית
 • צבעוניות הפוך
 • A-A-A
 • 451,379 ₪

  27/10/2013

  גזית גלוב בע

 • 52,500 ₪

  14/11/2013

  אביב ארלון בע

 • 651,000 ₪

  20/01/2013

  מזרחי טפחות חברה להנפקות בע

 • 55,650 ₪

  19/11/2013

  צמח המרמן בע

 • 197,981 ₪

  16/12/2013

  אדגר השקעות ופיתוח בע

 • 96,071 ₪

  14/02/2013

  כלל תעשיות בע

 • 152,344 ₪

  20/03/2013

  ריט 1

 • 107,070 ₪

  03/06/2013

  סלע קפיטל נדלן בע

 • 311,927 ₪

  06/06/2013

  פז נפט בע

 • 112,500 ₪

  26/06/2013

  נייר חדרה בע

 • 75,598 ₪

  30/06/2013

  רפק תקשורת ותשתיות בע

 • 53,750 ₪

  20/08/2013

  קרן מידאס השקעות בע

 • 44,635 ₪

  28/08/2013

  אאורה השקעות בע

 • 68,885 ₪

  29/08/2013

  איי.די.או גרופ בע

 • 106,884 ₪

  17/09/2013

  דקסיה ישראל הנפקות בע

 • 472,000 ₪

  06/10/2013

  שופרסל בע