נגישות
 • ניווט מקלדת
 • צבעוניות חד-גוונית
 • צבעוניות הפוך
 • A-A-A
 • 259,700,000 ₪

  29/01/2015

  ביג מרכזי קניות בע"מ

 • 3,150,095 ₪

  29/01/2015

  מזרחי טפחות חברה להנפקות בע

 • 5,200,000 ₪

  24/02/2015

  אפליי טכנולוגיות מובייל מתקדמות בע

 • 10,700 ₪

  24/02/2015

  וויטסמוק תוכנה בע

 • 667,098.90 ₪

  29/03/2015

  הבינלאומי הראשון הנפקות

 • 113,374 ₪

  26/01/2015

  ש.שלמה החזקות בע

 • 12,755 ₪

  20/01/2015

  די פארם בע

 • 155,500 ₪

  05/02/2015

  חברת אלוני חץ נכסים והשקעות בע

 • 623,300 ₪

  09/02/2015

  קבוצת עזריאלי בע

 • 312,756 ₪

  11/02/2015

  קרדן רכב בע

 • 417,000 ₪

  10/02/2015

  אידיבי חברה לפיתוח בע

 • 17,934 ₪

  15/03/2015

  ביוקנסל בע

 • 62,400 ₪

  26/02/2015

  צמח המרמן בע

 • 600,000 ₪

  01/04/2015

  אקסטל לימיטד

 • 57,000 ₪

  05/05/2015

  פרשקובסקי השקעות ובנין בע

 • 121,020 ₪

  06/05/2015

  אשדר חברה לבניה בע

 • 6,677 ₪

  21/05/2015

  מיקרומדיק טכנולוגיות בע

 • 251,400 ₪

  31/05/2015

  חברה לנכסים ובניין בע"מ