נגישות
 • ניווט מקלדת
 • צבעוניות חד-גוונית
 • צבעוניות הפוך
 • A-A-A
 • 116,247,000 ₪

  19/01/2017

  קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ

 • 981,559,000 ₪

  18/01/2017

  חלל תקשורת בע"מ

 • 341,700,000 ₪

  27/12/2016

  ש.שלמה החזקות בע"מ

 • 125,629,000 ₪

  22/12/2016

  לוינשטין נכסים בע"מ

 • 98,136,000 ₪

  12/12/2016

  ממן בע"מ

 • 290,600,000 ₪

  29/11/2016

  אמות השקעות בע"מ

 • 155,717,000 ₪

  14/11/2016

  ויתניה בע"מ

 • 462,848 ₪

  23/11/2016

  שופרסל בע"מ

 • 67,254,000 ₪

  07/11/2016

  דורסל (ב.א.ז) בע"מ

 • 173,019,000 ₪

  06/11/2016

  ישרוטל בע"מ

 • 722,604,000 ₪

  28/11/2016

  פז חברת הנפט בע"מ

 • 68,731,000 ₪

  27/09/2016

  צ.מ.ח המרמן בע"מ

 • 99,051,000 ₪

  26/09/2016

  קבוצת אשטרום בע"מ

 • 123,510,000 ₪

  27/09/2016

  אשטרום נכסים בע"מ

 • 3,013,874,000 ₪

  22/09/2016

  מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ

 • 50,000,000 ₪

  22/09/2016

  בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

 • 607,923,000 ₪

  15/09/2016

  כלכלית ירושלים בע"מ

 • 59,564,000 ₪

  05/09/2016

  מישורים חברה לפיתוח בע"מ

 • 320,000,000 ₪

  04/09/2016

  חברת אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ

 • 383,500,000 ₪

  27/11/2016

  אידיבי חברה לפתוח בע"מ

 • 324,024,000 ₪

  02/08/2016

  שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ

 • 107,014,000 ₪

  31/07/2016

  פלסטו-שק בע"מ

 • 16,095,000 ₪

  31/07/2016

  וונטייז בע"מ

 • 128,240,000 ₪

  13/07/2016

  סקייליין אינטרנאשיונל דיוולופמנט אינק

 • 184,132 ₪

  02/05/2016

  הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ

 • 769,000,000 ₪

  18/04/2016

  בזק - החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

 • 548,000 ₪

  18/04/2016

  בתי זיקוק לנפט בע"מ

 • 548,000 ₪

  18/04/2016

  בתי זיקוק לנפט בע"מ

 • 57,792,000 ₪

  23/03/2016

  ממן - מסופי מטען וניטול בע"מ

 • 513,578 ₪

  29/03/2016

  חברת גב ים לקרקעות בע"מ